DOKUMENTY DLA RODZICA dotyczące zapisania dziecka do żłobka (proszę wypełnić i wydrukować)

  1. UMOWA dot. korzystania przez dziecko z usług Żłobka Nr 2 w Opolu
  2. Karta informacyjna dziecka
  3. Oświadczenie – upoważnienie
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami
  5. Ważne! – informacja dot. karty szczepienia dziecka
  6. Zgoda na wykonywanie zdjęć, udział w zajęciach z logopedą
  7. Wszyscy rodzice zainteresowani oddaniem dziecka pod opieką  żłobka na czas zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego muszą wypełnić: „Oświadczenie Rodzica”
  8. Formularz 400+/ dotyczy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego ( obowiązkowy)
  9. Oświadczenie dot. rozwiązania Umowy ze Żłobkiem
  10. Oświadczenie dla rodzica dot. Regulaminu Organizacyjnego