DOKUMENTY DLA RODZICA dotyczące zapisania dziecka do żłobka (proszę wypełnić i wydrukować)

  1. Umowa z Rodzicami
  2. Karta informacyjna dziecka
  3. Oświadczenie – upoważnienie
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami
  5. Ważne! – informacja dot. karty szczepień dziecka
  6. Zgoda na wykonywanie zdjęć, udział w zajęciach z logopedą
  7. Wszyscy rodzice zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę  żłobka w czasie stanu epidemii COVID-19 muszą wypełnić: „Oświadczenie Rodzica”
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status