DOKUMENTY DLA RODZICA dotyczące zapisania dziecka do żłobka (proszę wypełnić i wydrukować)

  1. Umowa z Rodzicami
  2. Karta informacyjna dziecka
  3. Oświadczenie – upoważnienie
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami
  5. Ważne! – informacja dot. karty szczepień dziecka
  6. Zgoda na wykonywanie zdjęć, udział w zajęciach z logopedą
  7. Wszyscy rodzice zainteresowani oddaniem dziecka pod opiekę  żłobka w czasie stanu epidemii COVID-19 muszą wypełnić: „Oświadczenie Rodzica”