Opłaty za żłobek

 

Opłata za pobyt dziecka w żłobku stanowi 21,3% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów

i wynosi 766,80 zł.

Podstawa prawna UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

UCHWAŁA NR XXIV/494/20  RADY MIASTA OPOLA  z dnia 26 marca 2020 r. – dotyczy opłat w razie zawieszenia (zamknięcia)  żłobka

 

Pełna opłata za żłobek składa się z:

  • opłaty za pobyt w żłobku, tj. 21,3% najniższego wynagrodzenia krajowego
  • stawki żywieniowej dziennej – 7,00 zł.

Zwolnienie z opłaty za żłobek częściowe lub całkowite określa UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Płatności należy dokonać do 5-go każdego miesiąca na następujący numer konta:

Żłobek nr 2
45-056 Opole, pl. Teatralny 3
BANK MILLENNIUM SA

42 1160 2202 0000 0002 1826 6538

 Brak opłaty może skutkować wypisaniem dziecka z żłobka.

Informacja dotycząca podniesienia opłaty za żłobek od 01.09.2022r.