Opłaty za żłobek

 

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w 2020 roku wynosi 21,3% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i wyniesie 553,80 zł

Podstawa prawna UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

UCHWAŁA NR XXIV/494/20  RADY MIASTA OPOLA  z dnia 26 marca 2020 r. – dotyczy opłat w razie zawieszenia (zamknięcia)  żłobka

 

Pełna opłata za żłobek składa się z:

  • opłaty za pobyt w żłobku, tj. 21,3% najniższego wynagrodzenia krajowego – 553,80 zł. (na rok 2020)
  • stawki żywieniowej dziennej – 5,00 zł.

Zwolnienie z opłaty za żłobek częściowe lub całkowite określa UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Płatności należy dokonać do 5-go każdego miesiąca na następujący numer konta:

Żłobek nr 2
45-056 Opole, pl. Teatralny 3
BANK MILLENNIUM SA

42 1160 2202 0000 0002 1826 6538

 Brak opłaty może skutkować wypisaniem dziecka z żłobka.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status