Chore dziecko

Choroby dzieci to przykre doświadczenia. Dajmy sobie szansę na ich unikanie.

Każdemu z nas zależy na tym aby Państwa pociechy były w żłobku zdrowe i szczęśliwe. Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

  1. Nie przyprowadzajcie do żłobka chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko w domu, niż przyprowadzić do placówki chore, co może spowodować nie tylko pogorszenie stanu zdrowia, ale też zarażenie innych dzieci.
  2. W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji Rodziców. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca z placówki, bo żłobek nie podaje żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych!), a szybka interwencja ma duże znaczenie.
  3. Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placówki. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić.
  4. Koniecznie zgłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.
  5. Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zarażaniu się dzieci.

 

I ostatnie słowo do rodziców.

To Wy drodzy rodzice najlepiej wiecie, czy Wasze dziecko jest chore czy nie. Mamy świadomość, jak pracodawcy patrzą na kolejne zwolnienie lekarskie. Ale pamiętajcie, że chore dziecko, nawet jeżeli ma przy sobie najwspanialszą opiekunkę, to kiedy źle się czuje najbardziej na świecie potrzebuje Waszej miłości i czułości.