Współpraca

Nasz żłobek podejmuje współprace z rodzicami,  nauczycielami, specjalistami oraz różnymi instytucjami w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i jak najpełniejszego rozwoju dzieciom.
Współpracujemy między innymi z

  • rodzicami/prawnymi opiekunami. Każdego dnia omawiamy zachowania i samopoczucie dziecka w żłobku. Opiekunki oraz dyrektora prowadza konsultacje, udzielają porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem; We wtorki odbywają się spotkania z opiekunami w grupie dzieci.
  • nauczycielem muzyki
  • logopedą
  • Studiem Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa
  • innymi organizacjami i instytucjami, które mogą okazać się pomocne w realizacji zadań statutowych żłobka.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status