Współpraca

Nasz żłobek podejmuje współprace z rodzicami,  nauczycielami, specjalistami oraz różnymi instytucjami w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i jak najpełniejszego rozwoju dzieciom.
Współpracujemy między innymi z

  • rodzicami/prawnymi opiekunami. Każdego dnia omawiamy zachowania i samopoczucie dziecka w żłobku. Opiekunki oraz dyrektora prowadza konsultacje, udzielają porad w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem; We wtorki odbywają się spotkania z opiekunami w grupie dzieci.
  • nauczycielem muzyki
  • logopedą
  • Studiem Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa
  • innymi organizacjami i instytucjami, które mogą okazać się pomocne w realizacji zadań statutowych żłobka.