Nasze cele

„Kilka słów od nas”

Twoje dziecko skończyło 1-szy rok życia, rodzice zdecydowali o oddaniu dziecka do żłobka. To moment bardzo ważny w rodzinie, a najważniejszy dla dziecka. Rodzice czasem są pełni obaw czy maluch sobie poradzi.
A dziecko po pierwszych urodzinach jest pochłonięte zdobywaniem świata, nabywaniem nowych umiejętności i usamodzielnianiem się…. i wtedy zapraszamy do Żłobka Nr 2 w Opolu, czekamy na Państwa dzieci.

Doświadczony personel z merytoryczną wiedzą i mnóstwem pomysłów podpowie, jak ten otaczający świat oswoić i  uczynić przyjaznym.  A wszystkie działania pod bacznym okiem rodziców.

Głównym celem naszego Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zaspokajając potrzeby naszych podopiecznych kierujemy się ich dobrem i koniecznością dbania o ich rozwój psychofizyczny i społeczny.

Naszym celem jest:

 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych wspierających i stymulujących rozwój dziecka
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • Współpraca z rodzicami dziecka
 • Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • Zapewnianie podopiecznym wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 • współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.