Nasze cele

„Kilka słów od nas”

Twoje dziecko skończyło 1-szy rok życia, rodzice zdecydowali o oddaniu dziecka do żłobka. To moment bardzo ważny w rodzinie, a najważniejszy dla dziecka. Rodzice czasem są pełni obaw czy maluch sobie poradzi.
A dziecko po pierwszych urodzinach jest pochłonięte zdobywaniem świata,nabywaniem nowych umiejętności i usamodzielnianiem się. … i wtedy zapraszamy do Żłobka Nr 2 w Opolu, czekamy na Państwa dzieci.

Doświadczony personel z merytoryczną wiedzą i mnóstwem pomysłów podpowie jak ten otaczający świat oswoić, uczynić przyjaznym.   Wszystkie działania pod bacznym okiem rodziców.

Głównym celem naszego Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Zaspokajając potrzeby naszych podopiecznych kierujemy się ich dobrem i koniecznością dbania o ich rozwój psychofizyczny i społeczny.

Naszym celem jest:

 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych wspierających i stymulujących rozwój dziecka
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem
 • Współpraca z rodzicami dziecka
 • Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • Zapewnianie podopiecznym wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci,
 • współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status