Komitet rodzicielki

W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą przedstawiciele rodziców wybierani corocznie na ogólnym zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Przedstawiciele rodziców są organem, który przede wszystkim decyduje o merytorycznym wydatkowaniu zgromadzonych środków. Wszystkie decyzje o zakupach na rzecz dzieci Dyrektor Żłobka konsultuje z Komitetem Rodzicielskim. Przedstawia zasadność i celowość zakupów. Najczęściej zgromadzone środki przeznaczane są na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych do Żłobka, zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci, opłacenie zajęć umuzykalniających, przedstawień teatralnych i innych artykułów związanych z potrzebami dziecka.

Składki na komitet rodzicielski ustalane są przez gremium rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
Prosimy Rodziców o wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego przy Żłobku Nr 2 w Opolu,

Nr konta:
PKO BP SA Odział I w Opolu 04 1020 3668 00005902 0009 6651

DZIĘKUJEMY