Komitet rodzicielki

W skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą przedstawiciele rodziców wybierani corocznie na ogólnym zebraniu rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Przedstawiciele rodziców są organem, który przede wszystkim decyduje o merytorycznym wydatkowaniu zgromadzonych środków. Wszystkie decyzje o zakupach na rzecz dzieci Dyrektor Żłobka konsultuje z Komitetem Rodzicielskim. Przedstawia zasadność i celowość zakupów. Najczęściej zgromadzone środki przeznaczane są na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych do Żłobka, zakup prezentów okolicznościowych dla dzieci, opłacenie zajęć umuzykalniających, przedstawień teatralnych i innych artykułów związanych z potrzebami dziecka.

Składki na komitet rodzicielski ustalane są przez gremium rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
Prosimy Rodziców o wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego przy Żłobku Nr 2 w Opolu,

Nr konta:
PKO BP SA Odział I w Opolu 04 1020 3668 00005902 0009 6651

DZIĘKUJEMY

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status