Adaptacja

Dyrektor Żłobka proponuje formę aklimatyzacji do żłobka polegającej na oddawaniu dziecka na godzinę od 09:00 do 10:00 bez udziału rodziców. W tym czasie dziecko zapraszane jest do wspólnej zabawy i otaczane jest serdeczną opieką i wsparciem. W kolejnych dniach czas pobyt dziecka wydłuża się. Okres adaptacji zależy to od stopnia akceptacji dziecka do nowego środowiska oraz możliwości czasowych rodziców. Najczęściej proponujemy aby czas aklimatyzacji trwał tydzień i poniedziałek.

KILKA RAD NA POCZĄTEK:

  • Gdy zapadnie decyzja o oddaniu dziecka do żłobka to prosimy aby od tego czasu w obecności dziecka o żłobku/opiekunkach mówić tylko pozytywnie, zwracając uwagę na fakt, że żłobek to czas dobrej zabawy, okazja do poznania nowych kolegów i koleżanki, to świetna przygoda pełna dobrych wrażeń,
  • Warto określać dziecku czas powrotu do domu. Należy zapewniać Maluszka, że przyjedzie się po niego na pewno, np. po obiedzie.
  • Rozstajemy się w szatni. Robimy to serdecznie, ale krótko i zdecydowanie.
  • Opiekunowie robią wszystko aby dziecko czułą się u nas dobrze i bezpiecznie. Warto o tym fakcie pamiętać.
  • Czasami jednak zdarzy się, że moment oddawania dziecka pod opiekę żłobka wywoła płacz. Proszę wtedy pamiętać, że to naturalna reakcja dziecka na nową sytuację i rozłąkę z opiekunem. Trzeba akceptować płacz dziecka i nigdy nie dopuszczać Maluszka do zawstydzenia lub lęku.
  • Proszę pamiętać, że każdego dnia można rozmawiać z opiekunami o postępach dzieci, ich samopoczuciu, zachowaniu, nawykach, spożywanych posiłkach oraz relacjach interpersonalnych – nowych przyjaźniach.