Adaptacja

Dyrektor Żłobka proponuje formę aklimatyzacji do żłobka polegającej na oddawaniu dziecka na godzinę od 09:00 do 10:00 bez udziału rodziców. W tym czasie dziecko zapraszane jest do wspólnej zabawy i otaczane jest serdeczną opieką i wsparciem. W kolejnych dniach czas pobyt dziecka wydłuża się. Okres adaptacji zależy to od stopnia akceptacji dziecka do nowego środowiska oraz możliwości czasowych rodziców. Najczęściej proponujemy aby czas aklimatyzacji trwał tydzień i poniedziałek.

KILKA RAD NA POCZĄTEK:

  • Gdy zapadnie decyzja o oddaniu dziecka do żłobka to prosimy aby od tego czasu w obecności dziecka o żłobku/opiekunkach mówić tylko pozytywnie, zwracając uwagę na fakt, że żłobek to czas dobrej zabawy, okazja do poznania nowych kolegów i koleżanki, to świetna przygoda pełna dobrych wrażeń,
  • Warto określać dziecku czas powrotu do domu. Należy zapewniać Maluszka, że przyjedzie się po niego na pewno, np. po obiedzie.
  • Rozstajemy się w szatni. Robimy to serdecznie, ale krótko i zdecydowanie.
  • Opiekunowie robią wszystko aby dziecko czułą się u nas dobrze i bezpiecznie. Warto o tym fakcie pamiętać.
  • Czasami jednak zdarzy się, że moment oddawania dziecka pod opiekę żłobka wywoła płacz. Proszę wtedy pamiętać, że to naturalna reakcja dziecka na nową sytuację i rozłąkę z opiekunem. Trzeba akceptować płacz dziecka i nigdy nie dopuszczać Maluszka do zawstydzenia lub lęku.
  • Proszę pamiętać, że każdego dnia można rozmawiać z opiekunami o postępach dzieci, ich samopoczuciu, zachowaniu, nawykach, spożywanych posiłkach oraz relacjach interpersonalnych – nowych przyjaźniach.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status