Prace naszych dzieci

Mikołaj
Mikołaj – Praca wspólna.
Pani Jesień
Pani Jesień – Praca wspólna.
Jesienne listki.
Kącik Pani Jesieni
Kącik Pani Jesieni.
Jesienne jabłuszka – wydzieranka.
Poznajemy przejście dla pieszych.
Poznajemy przejście dla pieszych.
Czerwone światło STOP.
Czerwone światło STOP.