Prace naszych dzieci

Mikołaj

Mikołaj – Praca wspólna.

Pani Jesień

Pani Jesień – Praca wspólna.

Jesienne listki.

Kącik Pani Jesieni

Kącik Pani Jesieni.

Jesienne jabłuszka – wydzieranka.

Poznajemy przejście dla pieszych.

Poznajemy przejście dla pieszych.

Czerwone światło STOP.

Czerwone światło STOP.