Zajęcia

Zajęcia z dziećmi prowadzone są z elementami edukacji w czterech sferach rozwojowych: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lokomocji i kontroli postawy oraz sfera kontaktów społecznych. W żłobku organizowane są także zajęcia o tematyce prozdrowotnej.

Szczegóły dotyczące programu zajęć, ich celów i metod pracy wywieszane są każdego miesiąca na gazetce ściennej w szatni dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców do zapoznawania się i kontynuowania celów zawartych w każdym zajęciu, w domu.