Zajęcia

Zajęcia z dziećmi prowadzone są z elementami edukacji w czterech sferach rozwojowych: mowy i myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lokomocji i kontroli postawy oraz sfera kontaktów społecznych. W żłobku organizowane są także zajęcia o tematyce prozdrowotnej.

Szczegóły dotyczące programu zajęć, ich celów i metod pracy wywieszane są każdego miesiąca na gazetce ściennej w szatni dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców do zapoznawania się i kontynuowania celów zawartych w każdym zajęciu, w domu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status