Program dnia

 

06:15 – 08:00 Przyjmowanie dzieci
08:00 – 08:30 Przygotowanie do Âśniadania I Âśniadanie
08:00 – 09:00 Zabiegi sanitarno-higieniczne
09:00 – 10:20 Swobodne zabawy I zajĂŞcia wedÂług planu dnia
10:30 – 10:45 Drugie Âśniadanie
10:45 – 11:00 Zabiegi sanitarno-higieniczne
11:00 – 13:30 LeÂżakowanie
13:30 – 14:00 Obiad
14:15 – 14:30 Zabiegi sanitarno-higieniczne
14:30 – 16:15 Odbieranie dzieci