Statut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/485/20 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2020 r.

Statut Żłobka Nr 2 w Opolu