Kadra

NASZ PERSONEL

Praca w żłobku to szczególny rodzaj działalności i odpowiedzialności. Dlatego opiekunem w żłobku, zgodnie z Ustawą, może zostać osoba,  która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ani też nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.

Nasz personel to osoby wykształcone, doświadczone i predysponowane do pracy z dziećmi. Opiekunki (bo na tą chwilę zatrudniamy tylko kobiety) są pełne motywacji, radości, życzliwości i przede wszystkim świadomości, jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu powierzonych im maluchów. Nasze „Ciocie” to skarbnice pomysłów, okazy spokoju i cierpliwości, a także wulkany energii i życzliwości. Mają w sobie chęć zaprzyjaźniania się z dzieckiem i towarzyszenia mu w codziennych przygodach, przyjemnościach i trudach.

Grupą dzieci młodszych opiekują się:
pielęgniarka
trzy opiekunki

Grupą dzieci starszych opiekują się:
pielęgniarka
trzy opiekunki

Dodatkowo w każdej grupie zatrudniane są dwie woźne, pełniące funkcję pomocy dla opiekunek. Raz w tygodniu odwiedza nas lekarz pediatra, który monitoruje rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do żłobka. W placówce zatrudniona jest również intendentka i trzy osoby z pionu obsługi. Osobą koordynującą i nadzorującą całość prac żłobka jest Dyrektorka, która każdego dnia służy swą radą i pomocą, nie tylko personelowi, ale też rodzicom.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status