Kadra

NASZ PERSONEL

Praca w żłobku to szczególny rodzaj działalności i odpowiedzialności. Dlatego opiekunem w żłobku, zgodnie z Ustawą, może zostać osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ani też nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.

Nasz personel to osoby wykształcone, doświadczone i predysponowane do pracy z dziećmi. Opiekunki (bo na tą chwilę zatrudniamy tylko kobiety) są pełne motywacji, radości, życzliwości i przede wszystkim świadomości, jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu powierzonych im maluchów. Nasze „Ciocie” to skarbnice pomysłów, okazy spokoju i cierpliwości, a także wulkany energii i życzliwości. Mają w sobie chęć zaprzyjaźniania się z dzieckiem i towarzyszenia mu w codziennych przygodach, przyjemnościach i trudach.

Grupą dzieci młodszych opiekują się:
pielęgniarka
trzy opiekunki

Grupą dzieci starszych opiekują się:
pielęgniarka
trzy opiekunki

Dodatkowo w każdej grupie zatrudniane są dwie woźne, pełniące funkcję pomocy dla opiekunek.  W placówce zatrudniona jest również intendentka i trzy osoby z pionu obsługi. Osobą koordynującą i nadzorującą całość prac żłobka jest Dyrektorka, która każdego dnia służy swą radą i pomocą, nie tylko personelowi, ale też rodzicom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *