Opłata za żłobek

UWAGA!! ZMIANY W OPŁATACH ZA ŻŁOBEK!!

 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosiła 21,3% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i wyniesie 553,80 zł

Podstawa prawna UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka,

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status