Opłata za żłobek

UWAGA!! ZMIANY W OPŁATACH ZA ŻŁOBEK!!

 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosiła 21,3% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i wyniesie 553,80 zł

Podstawa prawna UCHWAŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka,

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole