Program „Za życiem”

 PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu. Informacje na temat programu udziela :

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 9

  • telefonicznie: 77 454 92 16, 77 454 92 17
  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

Informacja na temat realizacji programu rządowego „Za życiem” umieszczona jest na stronie:

http://www.oswiata.opole.pl/

Informacja o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie:

http://mppp.eopolszczyzna.pl/

———–.