Statut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/1240/18 Rady Miasta Opola z dnia 05 lipca 2018 r.

Statut Żłobka Nr 2 w Opolu