Projekt „RozwĂłj poprzez opiekĂŞ – idĂŞ do ¿³obka!”

Nasz ¿³obek bierze udziaÂł w projekcie „RozwĂłj poprzez opiekĂŞ – idĂŞ do ¿³obka!”

 

———–.

INFORMACJA NA TEMAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKÊ ? IDÊ DO ¯£OBKA!

W ZAKRESIE OPIEKI ÂŻÂŁOBKOWEJ

———–.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ROZWÓJ POPRZEZ OPIEKÊ – IDÊ DO ÂŻÂŁOBKA!

W ZAKRESIE OPIEKI ÂŻÂŁOBKOWEJ

———–.