Bal karnawaÂłowy

Bal karnawaÂłowy dla dzieci odbywa siĂŞ miesiÂącu styczeĂą kaÂżdego roku. Prosimy rodzicĂłw o przygotowanie kolorowych strojĂłw dla dzieci. Bal odbywa siĂŞ w ramach zajĂŞĂŚ programowych dla dzieci. W trakcie balu bĂŞdÂą wykonywane zdjĂŞcia indywidualne i grupowe z udziaÂłem profesjonalnego fotografa.